Deelname overdragen

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je om een of andere reden niet mee kan doen aan onze run. In verband met de reeds door ons gemaakte kosten, kunnen wij niet je geld teruggeven. Wel bieden we je tot vrijdag 17 november 15:00 de mogelijkheid om je deelname aan iemand anders over te dragen.

 


Overdragen deelnamebewijs is niet meer mogelijk!

Inmiddels is het niet meer mogelijk om je deelname over te schrijven. We zitten in de laatste week voor de run en hebben alle mensen nodig om bij te dragen aan de run zelf.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij willen u er wel op attenderen dat het NIET is toegestaan om onder iemands anders zijn/haar naam onze run te lopen.
Bij het ophalen van uw wedstrijdshirt kunt u gevraagd worden om uw identiteitsbewijs te laten zien.
Mocht u toch deelnemen onder iemands anders zijn/haar naam dan bent u niet verzekerd!
Daarnaast is dit een reden voor diskwalificatie. Mbt het NK of een andere wedstrijd heeft dit ook gevolgen voor diegene die u het ticket verstrekt heeft.

Aanvraag overdracht deelname
Let op!
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Betreft het een deelname aan een koppel- of groepsrun? Dan kan enkel de betalende deelnemer de wijziging aanvragen. Per formulier kan maar 1 deelnamebewijs worden overgeschreven.

Bij wedstrijden (JSR en MSR) is een SBN nummer verplicht. Zonder SBN nummer kunnen wij het deelnamebewijs niet overschrijven.

De gegevens van de betaler:

Wij kunnen een deelname alleen overdragen wanneer de aanvraag door de betaler wordt ingediend.

De gegevens van de over te dragen deelnemer:

Gegevens van de persoon die de deelname overneemt:

Volg ons

Hoofdsponsors

Wij steunen

© 2017 - Stichting Hang-On Run

Ga naar boven