INFORMATIE

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf november 2013

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: het door de stichting Hang-On Run te organiseren sportevenement: Hang-On Run.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Hang-On Run) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Algemene Survivalbond Nederland.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

2.5. De Organisator van het Evenement kan de datum van het Evenement wijzigen.

2.6 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.

Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.


Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

5.2. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Veelgestelde vragen

Als ik ..km kan hardlopen, is dan dezelfde afstand voor de Hang-On Run haalbaar?

Nee niet direct. Voor het deelnemen aan onze run is een basis techniek kennis zeer wenselijk (voetklem, apenhang etc.). Bij de 13km is deze zelfs van essentieel belang. Onze run heeft daarnaast een heel andere dynamiek dan n km hardlopen (interval karakter). Als je nog geen ervaring hebt met een dergelijke technische run dan raden wij je ook aan om een kleinere afstand te nemen of als koppel/groep te lopen. Koppels en groepen kunnen/mogen elkaar namelijk helpen.

Hoe kan ik zorgen dat ik bij vrienden in de startgroep kom?

Bij wedstrijdlopers wordt de starttijd bepaald op je klassementsranking. Ook recreatieve lopers starten wij initieel op basis van je loophistorie/ranking. Dit doen we om een zo goed mogelijke doorstroming te krijgen. Recreatieve lopers waarvan we geen historie kennen worden verder op basis van postcodegebied gestart. Vooral de individuele klassen worden op basis van prestaties gestart. Je hebt als individuele loper dus erg veel kans dat je in een startgroep komt waarin je niemand of slechts enkelen kent. Als je met mensen samen wilt lopen adviseren wij om je als koppel of groep in te schrijven.

Ik ben geblesseerd en wil me afmelden, kan ik mijn geld terug krijgen?

Het is niet mogelijk om je geld terug te krijgen. Het is wel mogelijk om de de deelname over te zetten naar een ander. Je kunt hiervoor ons formulier: Overdragen deelnamebewijs gebruiken. De financiële afwikkeling dienen deelnemer en vervanger onderling af te handelen. Dit kan tot 17 november 15:00!

Ik heb me ingeschreven voor de afstand ... maar ik zou eigenlijk graag met de afstand .. mee willen doen?

Indien de gewenste categorie nog niet vol is kunnen we altijd kijken of je verzoek mogelijk is. Stuur je verzoek via dit formulier en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. 

Ik rijd samen met .... en die staat een startgroep later, kunnen we samen starten?

Nee dat kan niet. Bij wedstrijdlopers wordt de starttijd bepaald op je klassementsranking. Ook recreatieve lopers starten wij initieel op basis van je loophistorie/ranking. Dit doen we om een zo goed mogelijke doorstroming te krijgen. Recreatieve lopers waarvan we geen historie kennen worden verder op basis van postcodegebied gestart. Vooral de individuele klassen worden op basis van prestaties gestart. Je hebt als individuele loper dus erg veel kans dat je in een startgroep komt waarin je niemand of slechts enkelen kent. Als je met mensen samen wilt lopen adviseren wij om je als koppel of groep in te schrijven.

Ik wil graag recreatief meelopen in plaats van wedstrijd kunnen jullie me overschrijven?

De Hang-On Run is volledig uitverkocht en de shirts met startnummers zijn besteld. Het is dan ook niet meer mogelijk om je deelname aan te passen.

 

Ik wil graag vroeg (of laat) starten ivm meerijden/vakantie/werk/voetballen/etc

Als de tijden zijn vastgesteld is het niet meer mogelijk om deze te wijzigen. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij je aan om de hele dag te reserveren. Ofwel voorkom dubbele afspraken. Let Op! Wij restitueren geen inschrijfgeld dus zorg dat je je agenda checkt.

Kan ik me via email inschrijven want de internet pagina doet het niet?

De inschrijving moet via de link (UVP formulier) gebeuren om geregistreerd te kunnen worden. Het is natuurlijk vervelend als er een technisch mankement is. Probeer het dan nog eens op een later tijdstijp of probeer het eens via een andere computer / browser. Is het na 24 uur nog steeds niet mogelijk om in te schrijven? Laat ons dit dan via het vragen formulier of onze facebook pagina weten. Wij nemen dan contact op met de leverancier.

Kan ik mijn inschrijving overdragen?

Het is mogelijk om de de deelname over te zetten naar een ander.Je kunt hiervoor ons formulier: Overdragen deelnamebewijs gebruiken. De financiële afwikkeling dienen deelnemer en vervanger onderling af te handelen. Dit kan tot 17 november 15:00!

Kan ik mijn startbewijs annuleren?

Je kunt je inschrijving altijd annuleren wij geven echter geen inschrijfgeld terug.

Op basis waarvan bepalen jullie de starttijden?

Bij wedstrijdlopers wordt de starttijd bepaald op je klassementsranking. Ook recreatieve lopers starten wij initieel op basis van je loophistorie/ranking. Dit doen we om een zo goed mogelijke doorstroming te krijgen. Recreatieve lopers waarvan we geen historie kennen worden verder op basis van postcodegebied gestart. Vooral de individuele klassen worden op basis van prestaties gestart. Je hebt als individuele loper dus erg veel kans dat je in een startgroep komt waarin je niemand of slechts enkelen kent. Als je met mensen samen wilt lopen adviseren wij om je als koppel of groep in te schrijven.

Waarom kan ik alleen via een machtiging betalen?

De stichting Hang-On Run heeft geen winstoogmerk. Daarbij willen we deze geweldige run zo toegankelijk mogelijk houden. Het incasseren van het inschrijfgeld gebeurd via een automatische incasso van 'Doorbetalers'. Dit is de meest eenvoudige en goedkope manier van incasseren. Deze dienst wordt via de Survival Bond aangeboden. Hierdoor kunnen we de kosten van de run laag houden. En daar profiteer jij dus weer van!

Wanneer krijg ik mijn startnummer?

Minimaal 7 dagen voor de run worden de starttijden + startnummer gepubliceerd op deze website. Met dit startnummer meld je je op de wedstrijddag bij de aanmeldtafels waar je je eigen wedstrijdshirt en rode bandje ontvangt.
Tip: volg ons op facebook en weet precies wanneer de starttijden en startnummers bekend zijn.

Wanneer wordt het inschrijfgeld afgeschreven?

Wekelijks worden de betaalopdrachten verzameld welke de week er op worden uitgevoerd. Het inschrijfgeld zal dus 7-14 dagen na het inschrijven van de opgegeven rekening worden afgeschreven.

Wat als de run niet door kan gaan door een storm (ofwel vanuit veiligheidsoverweging)?

De kans is klein dat er in deze periode zo'n heftig weer ontstaat dat wij, vanuit veiligheidsperspectief, de run op een dag moeten cancelen. Mocht het echter gebeuren dan wordt deze enkel verplaatst. Samen met de Survivalbond Nederland plannen we dan een ander moment in waarop jullie alsnog kunnen strijden tegen, dan hopelijk tegen de door ons gecreëerde elementen. Wij kunnen en zullen in een dergelijk geval nooit het inschrijfgeld terug betalen.

Staat jouw vraag hier niet bij? Gebruik dan ons vragenformulier. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Volg ons

Hoofdsponsors

Wij steunen

© 2017 - Stichting Hang-On Run

Ga naar boven